3.2.2023

Asemakaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 79 hyväksymä asemakaava ”Hämeentien varren asemakaava”, jolla muodostuu Loimaan 3. kaupunginosan (Peltoinen) kortteli 106, maa- ja metsätalousaluetta, erityisaluetta, maantien aluetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua, tulee voimaan tällä kuulutuksella 6.2.2023.

Loimaalla 2.2.2023
Loimaan kaupunginhallitus