8.8.2023

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 12.6.2023 § 29 hyväksymät asemakaavan muutos ”Korttelin 18 asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteli 18 ja katualuetta sekä 1. kaupunginosan (Keskusta) korttelin 18 tonttien 8–10 tonttijaon muutos, tulevat voimaan tällä kuulutuksella 10.8.2023.

Loimaalla 8.8.2023
Loimaan kaupunginhallitus