8.2.2024

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 62 hyväksymä ”Juvanportin asemakaava ja asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 9. kaupunginosan (Kartanomäki) korttelit 76-87 sekä katu-, katuaukio-, vesi-, virkistys-, suojelu- ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 12.2.2024.

Loimaalla 9.2.2024
Loimaan kaupunginhallitus