13.8.2020

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 8.6.2020 § 23 hyväksymä Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavaamuutos, jolla muodostuu Loimaan 4. kaupunginosan (Hulmi) korttelit 27, 30 sekä rautatie-, katu- ja erityisaluetta ja kumoutuu LR-aluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 14.8.2020.

Loimaalla 13.8.2020
Loimaan kaupunginhallitus