Nappulan päiväkoti

Nappulan päiväkoti on kodinomainen päiväkoti, jossa on noin 20-paikkainen sisarusryhmä. Nappulassa uskotaan rajoihin ja rakkauteen, toimivaan kasvatuskumppanuuteen, vahvaan ammattitaitoon ja avoimeen syliin – mottomme onkin varhaiskasvatusta taidolla ja tunteella.

Nappulan päiväkoti on yksityinen, Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n ylläpitämä päiväkoti Loimaan keskustassa. Tarjoamme varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille sekä esiopetusta.

Nappulan päiväkotiin voivat hakea kaikki loimaalaiset hakijat. Nappulan päiväkoti poikkeaa muista Loimaan päiväkodeista siinä, että yhdistyksen johtokunta valitsee Nappulaan pääsevät lapset.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Nappulaan valitaan ensisijaisesti Loimaan aluesairaalan henkilökunnan lapset, ja seuraavaksi Nappulassa jo hoidossa olevien lasten sisarukset. Noin kolmasosa lapsista valikoituu Nappulaan tällä tavoin, riippuen vapautuvien paikkojen määrästä.

Nappulan päiväkotiyhdistyksellä on ostopalvelusopimus Loimaan kaupungin kanssa, joten hoitomaksut ja hakumenettely ovat samat kuin Loimaan kaupungin muissakin päivähoitopaikoissa.