20.6.2023

Yhteiskäyttöiset kaupunkipyörät saapuvat Loimaalle

Loimaan kaupunki saa kokeiltavakseen kaupunkipyöräjärjestelmän. Yhteensä kaupunkipyöriä tulee 20 ja niiden asemapaikat ovat kaupungin keskustan alueella.

Loimaan kaupunki saa kokeiltavakseen 20 kaupunkipyörää. Järjestelmään kuuluvat pyörät ovat kaikkien Loimaalla liikkuvien käytettävissä ja ne saapuvat Loimaalle heinäkuun aikana. Pyörät ovat käytössä lokakuun loppuun asti.  Pyörät Loimaalle toimittaa Donkey Rebublic ja KaaKau, joka vastaa myös muun muassa Turun seudun joukkoliikenteen Fölläri-järjestelmästä.

Pyörien käyttö

Pyörän voi ottaa käyttöönsä sovelluksella, eli saman järjestelmän kautta kaupunkipyöriä voi käyttää Loimaan lisäksi esimerkiksi Turussa tai vaikkapa Berliinissä. Pyörän käytön minimihinta on 1 € / 15 min. Päivän ajaksi pyörän saa käyttöönsä 12 eurolla ja kausipakettejakin on saatavilla. Lisää tietoa hinnoista ja pyörien käyttöönotosta löydät KaaKaun ja DonkeyRebublicin sivuilta. Pyörät näkyvät sovelluksessa vasta niiden saavuttua Loimaalle.

Pyöräasemat

Pyörän voi napata käyttöönsä asemapaikoilta, jotka alussa sijoittuvat torille, linja-auto – ja juna-asemille, keilahallille, Prismalle sekä terveyskeskukselle. Asemien sijainti nähtävissä alla olevassa kuvassa. Asemapaikat ovat digitaalisia eli pyörän voi pysäköidä vain näille määritellyille alueille, mutta kiinteitä pyöräparkkeja ei rakenneta. Tämä mahdollistaa sen, että asemapaikkoja voidaan käyttökokemusten pohjalta myös vaihtaa kokeilun aikana.

 

EU-rahoitteinen kaupunkipyöräkokeilu

Loimaan kaupunkipyöräkokeilu on osa EU-rahoitteista Scale Up -hanketta ja käytännön järjestelyistä ovat vastanneet Varsinais-Suomen liitto ja Valonia yhdessä Loimaan kaupungin kanssa. Varsinais-Suomen liitto kehittää hankkeessa paikallisjunaliikenteen toimintaedellytyksiä maakunnassa, ja kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi keino helpottaa raideyhteyksiin kytkeytyviä matkaketjuja. Kokeilun avulla halutaankin edistää erilaisten matkaketjujen hyödyntämismahdollisuuksia ja kestävän liikkumisen edellytyksiä myös Turun kaupunkiseudun ulkopuolella. Loimaa valikoitui kokeilualueeksi, koska kaupunki ja sen asemanseutu on merkittävä liikenteen solmukohta Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan välillä.

Palautetta toivotaan käyttäjiltä

Kokeilun aikana seurataan kaupunkipyörien käyttöastetta ja kerätään käyttäjiltä palautetta esimerkiksi asemapaikkojen sijoittelusta ja käyttökokemuksista. Näiden perusteella saadaan arvokasta tietoa kehittämistarpeista ja kaupunkipyöräjärjestelmän potentiaalista suurempien kaupunkien ulkopuolella. Palautetta voi jättää Loimaan palautekanavan kautta aihetunnisteella kaupunkipyörät.

Lisätiedot

Marja Tommola
Kestävän liikkumisen asiantuntija
040 8328 515
marja.tommola@valonia.fi
Valonia/ Varsinais-Suomen liitto

Paavo Laaksonen
Kehittämisjohtaja
050 409 8794
Paavo.laaksonen@loimaa.fi
Loimaan kaupunki

Tietoa pyöristä