16.12.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluistasi tammikuusta 2023 lähtien

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Ydinviesti tässä vaiheessa on, että jokainen sote-palveluiden asiakas jatkaa asiointia omassa kunnassa sijaitsevassa tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa sekä soittaa samoihin tuttuihin asiointinumeroihin kuten ennenkin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (lyhyemmin Varha) aloittaa toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja parantaa varsinaissuomalaisten peruspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa tammikuusta 2023 lähtien seuraavista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Tyksin sairaalat
 • Ensihoito ja päivystys, kuten ambulanssit ja Tyks Akuutti
 • Palo- ja pelastustoimi
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Kuntoutuspalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat

Jatkat asiointia tutussa asiointipaikassasi tuttujen ammattilaisten kanssa

Vuodenvaihteessa 2023 varsinaissuomalaisten sote-palvelut jatkuvat pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin. Terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, kotihoitoalueet jne. pysyvät samoina, eikä palveluihin tule alkuvuonna muutoksia. Myös kaikki tutut asiointinumerot säilyvät samoina.

Jokainen sote-palveluiden asiakas jatkaa asiointia omassa kunnassa sijaitsevassa tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa ja soittaa samoihin asiointinumeroihin kuin ennenkin.

Ainoa muutos asiointinumeroihin vuodenvaihteessa on se, että kuntien vaihteet eivät enää jatkossa ohjaa suoraan sote-palveluiden numeroihin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on tulossa uudet puhelinvaihteet. Varhan vaihde palvelee niissä tilanteissa, kun aiemmin on soitettu kaupungin vaihteeseen. Eli jos esim. ei tiedä tai löydä kaupungin nettisivuilta tarvitsemaansa sote-palvelun numeroa.

 • Muiden kuntien kuin Turun sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111 
 • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
 • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Myös kuntien vaihteeseen voi soittaa, mutta sieltä ei siirretä puheluita, vaan annetaan numero, johon voi soittaa.

Palvelutiedot ja ajankohtaiset hyvinvointialueen asiat löytyvät osoitteesta varha.fi

Hyvinvointialueen verkkopalvelu (www.varha.fi) on juuri avautunut. Sivusto on alkuvaiheessa vielä hyvin suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan vuoden 2023 aikana. Tulevaisuudessa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

Huom! Sote-palveluiden tiedot yhteystietoineen säilyvät toistaiseksi kuntien omilla nettisivuilla 1.1.2023 lähtienkin. Kuntien omilla nettisivuilla olevat sote-sivut poistuvat vasta, kun varha.fi-sivulla on riittävät tiedot vuoden 2023 aikana. Toistaiseksi voit siis hakea tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedot Loimaan kaupungin sivuilta kuten ennenkin.

Myös hyvinvointialueen somekanavat Facebook ja Twitter ovat avautuneet. Otathan seurantaan!

Oleellisista asukkaita koskevista asioista tiedotetaan hyvinvointialueen omissa kanavissa, kaupungin kanavissa sekä paikallislehdessä. Jos on kysyttävää tai haluaa antaa palautetta, niin 31.12.2022 asti voi laittaa viestiä kaupungin nettisivujen palautekanavan kautta, josta viesti ohjautuu suoraan oikealle taholle. Esimerkiksi some-kanavien kautta emme vastaa Varhaan liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. 1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute  

Varsinais-Suomen hyvinvointialue lyhyesti

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.”

 • Hyvinvointialueen muodostavat 27 kunnan sote-palvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO ja Kårkullan kuntayhtymä.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on henkilöstömäärällä mitaten maan toiseksi suurin hyvinvointialue ja yksi Suomen suurimmista työnantajista (23 000 työntekijää).
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on lähes 500 000 asukasta. Varsinais-Suomen asukasluku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla vuosittain.
 • Asukkaista 5,7 % on ruotsinkielisiä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa kaksikielisten hyvinvointialueiden palveluiden koordinoinnista.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi viidestä yliopistollista sairaalaa ylläpitävistä hyvinvointialueista.
 • Ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava valtuusto. Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on 79 jäsentä.
Varha strategiakuva

Varhan strategiakuva