10.4.2024

Uusi Hoivamuusikon työ käynnistyy suurella innostuksella

Hoivamuusikkopilotti on käynnistynyt odotetusti.

Alkuvaiheessa mukaan valikoituivat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alaiset Ilolakodit 1, 2 ja 3 sekä yhdistyspohjainen Loimikoti ry. Hoivakotien edustajat, Ilolakodin osastonhoitaja Leena Paavilainen ja Loimikodin johtaja Anja Aaltonen kertovat olevansa iloisia valinnasta. Pilotti tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kokeilla uudenlaista lähestymistapaa hoivatyöhön, ja sen potentiaaliin uskotaan vahvasti.

Ohjausryhmä totesi, että valitut kohteet muodostavat fyysisesti kiinteän kokonaisuuden, jossa aikaresurssit saadaan parhaiten hyödynnettyä. Kohteissa on asukaskuntaa, jonka kanssa hoivamuusikko Armi Haatasen on mahdollista suorittaa työtään usealla eri tavalla ja saada kokemuksia erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja tarpeista. Hoivamuusikko pyrkii erityisesti tavoittamaan ne asukkaat, jotka eivät muuten pääsisi osalliseksi vastaavista palveluista.

Varsinainen hoivamuusikon työ alkaa 12.4. alkuvalmistelujen jälkeen, ja se jatkuu yhden päivän viikossa vuoden loppuun saakka. Mielenkiinto pilottia kohtaan on ollut valtavaa, ja kaikki, joille siitä on tiedotettu, ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.

Loimaan teatterissa esitetyn ”Elämän rajalla” -esitys keräsi runsaan katsojamäärän. Esitys, joka kuvasi iloa, surua ja herkkiä kohtaamisia, pohjautui todellisiin tapahtumiin. Sen jälkeen käydyssä keskustelussa korostettiin musiikin hyvinvointia lisäävää vaikutusta, mikä vahvisti entisestään pilottihankkeen merkitystä.

Esitystä seuraamassa olleet hoiva-alan työntekijät kertoivat valtavasta tarpeesta toiminnalle. Kaikkien läsnäolijoiden toiveena oli, että pilottitoiminta luo kestävän pohjan uudenlaiselle hoivatyölle, joka voisi jatkua myös kokeilun päättymisen jälkeen.

Hoivamuusikkopilotti työntekijänä Loimaalla toimii Leila Tanskanen ja hoivamuusikkona Armi Haatainen.

Lisätietoja Hoivamuusikkotoiminta -sivulla.