24.1.2024

Presidentinvaalien ennakkoäänestys oli ennätyksellisen vilkasta

Presidentinvaalin ennakkoäänestys päättyi tiistaina 23.1. Yhteensä 5102 loimaalaista äänesti ennakkoon ja äänestysprosentiksi tuli 41,2 %. Äänestysaktiivisuus oli suurempi kuin yhdessäkään aikaisemmassa nykyisen kuntajaon (2009) aikana järjestetyissä valtiollisissa tai kunnallisissa vaaleissa. Vuoden 2018 presidentinvaalissa ennakkoon äänesti 5120 loimaalaista, mutta äänioikeutettujen suuren määrän takia äänestysprosentti jäi tällöin pienemmäksi (39.4 %). Luvut voivat vielä muuttua hieman, mikäli Loimaan keskusvaalilautakunnalle saapuu muualla annettuja ääniä, joita ei vielä ole kirjattu äänioikeustietojärjestelmään.

Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 44 % ja Varsinais-Suomen vaalipiirissä 44,2 %. Lisätietoja vaalien äänestysaktiivisuudesta löytyy oikeusministeriön tulospalvelusta.

Varsinainen vaalipäivä on 28.1. ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1. – 6.2. ja varsinainen vaalipäivä 11.2.