21.12.2023

Presidentin vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuminen joulun välipäivinä

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tarkempia tietoja kotiäänestykseen ilmoittautumisesta sekä vaalien äänestyspaikoista löytyy oheisesta kuulutuksesta.

Loimaan kaupunginviraston joulusulusta johtuen 22.12. – 29.12. välisenä aikana kotiäänestykseen voi ilmoittautua vain sähköpostitse osoitteessa kirjaamo@loimaa.fi tuomalla täytetyn ilmoittautumislomakkeen kaupungintalon neuvontaan tai soittamalla kaupungin puhelinkeskukseen puh. 02-76110.

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen kotiäänestys toimitetaan 17.1. – 23.1.2023.