Alone together, together apart -kirja.

22.3.2023

Nuorten kokemukset korona-ajasta kansissa

Rajoitukset koettelivat nuoria, mutta jakso opetti myös jotain uutta

Vaikka covid-19-pandemia koetteli lähes koko maailmaa, voidaan nuoria pitää ryhmänä, joka siitä kärsi ehkä vahvimmin. Sosiaaliset rajoitukset ja kavereista eristäminen tuntuvat erityisen pahalta iässä, jolloin ystäviltä saatu vertaistuki on mitä tärkeintä.

Nuorten korona-ajan kokemuksista on nyt julkaistu kirja Alone together / together apart: Nordic youth tackling the coronavirus pandemic. Teoksen kirjoittajia ovat nuoret Loimaan kaupungin ystävyyskaupungeista Islannin Mosfellsbærista, Norjan Skienistä, Ruotsin Uddevallasta ja Tanskan Thistedistä.

Lisäksi mukana on tekstejä neljältä loimaalaiselta nuorelta Heidi Lohtanderilta, Anni Mäkelältä, Aada Rantalalta ja Ulriikka Sosilta. Myös Loimaalla korona näkyi esimerkiksi etäkoulunkäyntinä, digitaalisten alustojen käytön opettelemisena ja nuorisotilojen sulkemisena. Toisaalta tilalle kehitettiin jotain uutta: esimerkiksi liikkuva nuorisobussi (Nubu) alkoi kiertää pitkin kaupunkia keväästä 2021 lähtien.

Loimaalaisnuoret pohtivatkin koronarajoitusten olleen yksipuolista ja erikoista aikaa, jolloin alkoi kaivata halaamista, harrastamista, jopa normaalia luokassa opiskelua. Abiristeily ja penkkarit peruttiin, lakkiaisia juhlittiin ilman yleisöä. Aika opetti kuitenkin arvostamaan terveyttä ja muita sellaisia asioita, joita ennen pandemiaa pidettiin tavallisina, jopa itsestään selvinä.

Nuorten koronakokemuksia käsittelevä Alone together / together apart: Nordic youth tackling the coronavirus pandemic lainattavissa kaikista Loimaan kirjastoista.