Ihmisiä kokouksessa

1.2.2024

Loimaan älykkäät kylät -hanke

Kaikilla Loimaalla toimivilla yhdistyksillä on nyt mahdollisuus lähteä kumppaniksi Loimaan älykkäät kylät -hankkeeseen ja saada hankkeesta apua oman toimintansa kehittämiseen ja uusien yhteistyökuvioiden rakentamiseen.

Loimaan kaupunki on hakemassa Leader-rahoitteista yhteistyöhanketta nimeltään Loimaan älykkäät kylät, jonka olisi tarkoitus startata kevään aikana. Hankkeen avulla luodaan uusia yhteistyöverkostoja kaikkien loimaalaisten yhdistysten kesken, etsitään yhdistystoiminnan kehittämiskohteita ja mietitään millä toimenpiteillä kehitystä saadaan ohjattua toivottuun suuntaan. Nämä asiat kirjataan yhdistysten omiin kehittämissuunnitelmiin, joista kerätään yhteinen Loimaan älykkäät kylät strategia, jota lähdetään hankkeella toteuttamaan. Hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat viestintä, kestäväkehitys ja vastuullisuus.

Asukkaiden Loimaa -hankkeen aikana on noussut esiin muutama teema, jotka on jo valmiiksi tunnistettu kehittämiskohteiksi koko Loimaan alueella, kuten turvallisuus- ja varautumisasiat ja pyöräilyharrastuksen ja -matkailun tukeminen pyöräilyreittien suunnittelulla. Sekä tunnistettu lisäksi aiheita, jotka ovat yhden tai useamman yhdistyksen omia kehittämiskohteita, kuten esimerkiksi valokuituyhteyksien saatavuuden kartoittaminen, kotiuttamistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tai tapahtumapassin suunnittelu ja pilotointi. Näitä asioita on kirjattu hankkeella selvitettäviksi ja siten uusien toimenpiteiden ja pilottien avulla eteenpäin vietäviksi ja testattaviksi. Hankkeen aikana hankekumppanien kesken pyritään löytämään vielä uusia, tärkeäksi koettuja kehittämiskohteita ja tunnistamaan mahdollisia investointihankkeita, joiden hankesuunnitteluun saa hankevetäjältä apua.

Hankkeen avulla on tarkoitus lisätä loimaalaisten yhteisöön kuulumisen ja vaikuttamisen tunnetta ja luoda matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia yhdistystoimintaan, jolloin saataisiin positiivista vaikutusta asukkaiden aktiivisuuteen ja lisää toimijoita yhdistystyöhön.

Hanketta esiteltiin yhdistyksille 10.1.2024 Pääskynpesässä yhdistysillassa ja monet yhdistykset löysivät hankkeesta oman yhdistyksensä toimintaa tukevia kehittämistoimenpiteitä ja suhtautuivat positiivisesti hankekumppaniksi lähtöön. Hankekumppanuus ei edellytä yhdistykseltä rahallista panosta, vaan ainoastaan yhteistyötä hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa. Useampi yhdistys on jo allekirjoittanut kumppanuussopimuksen. Kaikki aktiiviset loimaalaiset yhdistykset voivat lähteä hankkeeseen kumppaneiksi ja saada hankkeen avulla lisäpotkua toimintaansa.

Jos asia kiinnostaa, ottakaa pikaisesti yhteyttä Eija Marttiin, 040 671 2583 tai eija.martti@loimaa.fi, viimeistään 15.2.2024.