1.4.2022

Loimaa innostaa iäkkäät liikkumaan

Loimaa on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Loimaa lähti vuoden 2022 alusta mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille.

Voima- ja tasapainoharjoittelua

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Mentorointiohjelma

Ikäinstituutti tarjoaa mentorointiohjelmassa kunnan ammattilaisille ja järjestöjen vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia, materiaalia ja verkostotapaamisia.

Loimaa on koonnut paikallisen poikkisektorisen työryhmän, jonka johdolla kehitetään ja lisätään

  • ikäihmisille suunnattua liikuntaneuvontaa
  • voima- ja tasapainoharjoittelua
  • ulkoilua ja arkiliikkumista

Loimaalla tavoitteena on järjestää toimintaa eri puolilla kuntaa. Kolmivuotiseen kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös eri järjestöjä, jotka tavoittavat kohderyhmän iäkkäitä ja haluavat edistää liikuntaa yhteistyöllä.

Lisätietoja Loimaan Voimaa Vanhuuteen suunnitelmista antaa:
liikunnanohjaaja Tarja Mäki tarja.maki@loimaa.fi p. 040 571 8620
tai liikuntasihteeri Tarja Lähdemäki liikunta@loimaa.fi p. 050 082 6359

Samalla voitte ilmoittaa järjestönne/ seuran mukaan kyselyyn. Vastauslinkki lähetetään sähköpostitse yhdelle järjestön/seuran edustajalle. Vastausaikaa 29.4.22 saakka.

Ikäinstituutin valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 96 kuntaa. Tammikuussa 2022 mentorointiohjelmassa aloittivat Espoo, Kankaanpää, Karvia, Kerava, Lapinjärvi, Laukaa, Loimaa, Paltamo, Pornainen, Pudasjärvi, Pöytyä, Raasepori ja Ylöjärvi.

Lisätietoa ohjelmasta

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi