loimijokea.

15.9.2022

Kysely Loimijoen vesistöalueen käyttäjille

Hämeen ELY-keskus uusii keväällä 2017 tehdyn kyselyn, jossa selvitetään vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Loimijoen vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista.

Loimijoen vesistöalue (35.9) on osa Kokemäenjoen vesistöaluetta, joka on Suomen neljänneksi suurin vesistö. Nyt tehtävän kyselyn vastauksien perusteella selvitetään sitä, millaiseksi Loimijoen vesistöalueen asukkaat ja toimijat kokevat Loimijoen vesistöjen tilan ja millaisia haasteita ilmastonmuutos on jo aiheuttanut vesistöjen käytössä.

Kyselyn vastausaikaa on sunnuntaihin 9.10.2022 asti.

ELY-keskuksen tiedote