28.11.2023

Korkeakouluopintojen mahdollisuudet kasvavat Loimaalla

Loimaan kaupunki on solminut Novidan kanssa yhteistyösopimuksen Loimaan Monikampuksen koordinoinnista. Loimaalla on haettavissa ensi kevään AMK-yhteishaussa Turun ammattikorkeakoulun tradenomi- ja sosionomikoulutukset, jotka alkavat syksyllä 2024 Loimaan evankelisella kansanopistolla. Myös insinööriopiskelijoille suunnitellaan omaa opintopiiriä Loimaalle.

Loimaan Monikampus-yhteistyö tiivistyy

Loimaan kaupunki ja Novida- ammattiopisto ja lukio solmivat yhteistyösopimuksen Loimaan Monikampuksen koordinaatiosta. Monikampus-toimintamalli on osaamisen ekosysteemi, jonka tavoitteena on osaavan työvoiman lisääminen alueella. Loimaan monikampukseen palkataan osaamiskoordinaattori, jonka tehtävänä on kanavoida korkeakoulutusta Loimaalle, rakentaa yhteistyöverkostoja, kartoittaa ja ennakoida alueen osaamistarpeita, viestiä monikampuksesta asiakkaille ja yhteistyöverkostolle, suunnitella koulutuspilotteja sekä järjestää Loimaalle tapahtumia erityisesti korkeakoulujen kanssa.

Tradenomi- ja sosionomikoulutuksen haku alkaa maaliskuussa

Tradenomi- ja sosionomitutkintokoulutukset on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai soveltuvia korkeakouluopintoja, mutta koulutukset ovat avoimia kaikille. Koulutukset kestävät kaksi vuotta ja ne toteutetaan Loimaan evankelisen kansanopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä näiden kahden oppilaitoksen yhteisen Maakunta työllistää -hankkeen rahoituksella.

Sekä Loimaan evankelisen kansanopiston rehtorin Tuomas Lankisen, Turun ammattikorkeakoulun rehtorin Vesa Taatilan että Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen mielestä on iso asia, että AMK-tasoista koulutusta pystytään jälleen tarjoamaan Loimaalla. Samalla saadaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamisresurssit työnantajien käyttöön ja maahanmuuttajat juurrutettua Suomeen.

Koulutuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, sillä jokaiselle opiskelijalle haetaan kummiyritys opintojen ajaksi. Kummiyrittäjyydestä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä kansanopiston rehtoriin Tuomas Lankiseen (etunimi.sukunimi@leko. fi, puh. 0504488471). Hankkeesta kansanopistolla vastaa koulutuspäällikkö Hanne Pietilä.

Lue lisää Turun ammattikorkeakoulun tiedotteesta.

Insinööriopiskelijoille oma opintopiiri Loimaalle

Työn ohessa on mahdollista opiskella myös insinööri tai YAMK – tutkintoihin. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa runsaat kolmekymmentä vaihtoehtoista mahdollisuutta ja tapaa suorittaa insinööritutkinto, lisäksi on muiden korkeakoulujen tarjonta. Hubi Loimaa-tilassa on mahdollista kirjautua oman korkeakoulunsa verkkoon ja etäopiskella tilaa hyödyntäen.

Tutkintojen suorittamistavat voivat Turun ammattikorkeakoulussa vaihdella päivätoteutuksista monimuoto- ja polkuopintoihin. Kesken jääneiden opintojen loppuun saattaminen onnistuu myös. Lisäksi tarjolla on myös englanninkielistä tutkintoon johtava opetusta monilta eri aloilta. Tavoitteena on koota Loimaalle insinööriopiskelijoiden ”opintopiiri” joka opiskelisi yhdessä kohti insinööritutkintoa. Tutkintokoulutuksissa ota yhteyttä Jari Hietarantaan, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi tai 040 3550904.