24.5.2024

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.5.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.5. ja päättyy tiistaina 4.6. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt
omaishoitosopimuksen ja kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 28.5. kello 16.00.

Lisätietoja Loimaan kaupungin ennakkoäänestyspaikoista ja kotiäänestykseen ilmoittautumisesta löytyy kaupungin vaalisivuilta.