Loimaan kaupunkipyörät

30.10.2023

Anna palautetta kaupunkipyöräkokeilusta

Loimaalaisilla on ollut kuluneiden neljän kuukauden ajan mahdollisuus kokeilla yhteiskäyttöisiä kaupunkipyöriä. Vaikka kaupunkipyöräjärjestelmät ovat viime vuosina yleistyneet ympäri Suomen, ovat ne yhä varsin harvinaisia pienemmillä paikkakunnilla – alle 20 000 asukkaan paikkakunnista vain muutamassa pyörät ovat olleet käytössä ennen Loimaan kokeilua. Myönteinen käyttäjäpalaute viestii, että yhteiskäyttöiset pyörät on otettu ilolla vastaan.

Kaupunkipyöräkokeilu Loimaalla päättyy lokakuun lopussa. Nyt kokeilun järjestelyistä vastanneet Loimaan kaupunki ja Valonia keräävätkin palautetta kokeilusta sekä pyörien käyttäjiltä, että niiltä Loimaalla liikkuvilta, jotka eivät vielä kaupunkipyöriä kokeilleet. Kyselyn avulla selvitetään muun muassa, millaisiin matkoihin pyöriä on käytetty, tai toisaalta mistä syistä pyörän selkään ei ole hypätty. Lyhyeen palautekyselyyn voi vastata 12.11. mennessä osoitteessa valonia.fi/kaupunkipyöräkokeilu2023.

”Olemme saaneet pyöriä kokeilleilta pääasiassa positiivista palautetta kaupungin palautepalveluun. Myös nämä arvokkaat palautteet huomioidaan jatkokehityssuunnitelmissa. Palautekyselyn avulla saamme vielä täsmällisemmin kerättyä tietoa esimerkiksi asukkaiden asenteista ja toiveista, voidaksemme kehittää monipuolisen liikkumisen mahdollisuuksia jatkossakin Loimaalla.” kuvailee Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen.

Kaupunkipyörien vastaanotto pääosin positiivinen

Loimaan kaupunkipyöräkokeilu on osa EU-rahoitteista Scale Up -hanketta. Varsinais-Suomen liitto kehittää hankkeessa paikallisjunaliikenteen toimintaedellytyksiä maakunnassa, ja kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi keino helpottaa raideyhteyksiin kytkeytyviä matkaketjuja. Kokeilun avulla haluttiin edistää ja selvittää erilaisten matkaketjujen hyödyntämismahdollisuuksia ja kestävän liikkumisen edellytyksiä myös Turun kaupunkiseudun ulkopuolella.

”Loimaa valikoitui kokeilualueeksi, koska kaupunki ja sen asemanseutu on merkittävä liikenteen solmukohta Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan välillä. Alustavan arvion perusteella kokeilun tulokset olivat lupaavia, sillä näinkin lyhyen kokeilujakson aikana pyörät ovat löytäneet käyttäjiä”, toteaa Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola.

Kyselyn lisäksi kokeilun onnistumista arvioidaan myös pyöräjärjestelmästä vastanneen Donkey Republicin käyttäjätilastojen avulla. Tarkat, lopulliset tiedot pyörävuokrauksista kootaan vasta kokeilujakson loputtua. Jo nyt voidaan todeta, että keskimäärin pyörät ovat olleet kokeilujakson aikana käytössä päivittäin. Suosituimpia ovat olleet sekä lyhyet 15 minuutin vuokra-ajat, että toisaalta pitkät 12 tunnin vuokrausjaksot. Kokeilun aikana pyörien viisi asemapaikkaa ovat sijainneet keskustan alueella, ja saadussa palautteessa onkin noussut esiin toiveet laajemmasta pyöräasemaverkostosta. Esimerkiksi tällaisia asemapaikkoihin liittyviä toiveita voi täsmentää palautekyselyssä.

Lisätiedot

Marja Tommola, Valonia / Varsinais-Suomen liitto
marja.tommola@valonia.fi, p. 040 832 8515

Paavo Laaksonen, Loimaa
paavo.laaksonen@loimaa.fi, p. 050 409 8794