8.1.2024

Turun AMK päivystää Loimaalla

Turun AMK:n yhteyshenkilö Jari Hietaranta tulee päivystämään Loimaalla kerran kuukaudessa.

Päivystyspaikat ovat vuorotellen Loimaan Elinvoimatalo (Ahonkatu 1) ja Hubi Loimaa (Myllykyläntie 8). Elinvoimatalolla on päivystyspäivinä myös kahvia tarjolla nonstop-periaatteella.

Päivystyspäivät ja -ajat ovat keväällä 2024 seuraavat:

6.2 Elinvoimatalo klo 9.00–16.00

27.2 Hubi Loimaa klo 9.00–16.00

14.3 Elinvoimatalo klo 9.00–16.00

2.4 Hubi Loimaa klo 9.00–16.00

25.4 Elinvoimatalo klo 9.00-16.00

16.5 Hubi Loimaa klo 9.00–16.00

Toivomme ajanvarausta ennakkoon. Erikseen sopien myös muuna ajankohtana on tapaaminen mahdollista. Yhteydenotot: jari.hietaranta@turkuamk.fi, 040 3550905.

Osaajia maakuntaan -hankkeen toiminnalla viedään palveluja lähemmäs maakuntien yrityksiä. Maakunnallisten palvelujen parantamiseksi testaamme rekrytointipalvelujen jalkautumista maakuntaan ja seutukaupunkeihin järjestämällä rekrytointi- ja uraohjauspalvelua alueilla säännöllisesti.

Yritysten edustajat voivat tulla keskustelemaan

  • erilaisista työvoima- ja rekrytointitarpeistaan liittyen opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkoihin, opinnäytetöihin sekä muuhun opiskelijayhteistyöhön ja valmistuneiden mahdollisuuksiin työllistyä.
  • yritysten henkilöstön koulutustarpeista
  • räätälöidyistä opiskeluratkaisuista sekä
  • yritysten TKI -tarpeista.

Loimaan kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa yhtenä tavoitteena on uuden maakuntakampus-mallin mukaisesti yhteistyön tehostaminen Loimaan ja siellä sijaitsevien yritysten kanssa. Maakuntakampuksen tavoitteena on lähentää palveluja koko Varsinais-Suomen alueen yritysten ja muiden tahojen saataville monialaisella vhteistyöllä, rakentaen maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistä ekosysteemiä.

Koko Varsinais-Suomen aluetta koskeva yhä kiihtyvä osaajapula on merkittävä ongelma. Osaajatarve on todettu seutukaupungeissa ja pilotoinnilla etsitään toimivia ratkaisuja, joilla kaupungit voivat itsekin tukea työvoiman saatavuutta. Osaajia maakuntaan -hankkeessa vahvistetaan ja rakennetaan lisää suoria rekrytointikanavia ja työharjoittelumalleja oppilaitosten ja yritysten välille, ja muodostetaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä edistäviä ekosysteemejä.