27.9.2023

Turun AMK päivystää Loimaalla

Turun AMK:n yhteyshenkilö Jari Hietaranta tulee päivystämään Loimaalla kerran kuukaudessa.

Päivystyspaikat ovat vuorotellen Loimaan Elinvoimatalo (Ahonkatu 1) ja Hubi Loimaa (Myllykyläntie 8). Päivystyspäivät ja -ajat ovat syyskaudella seuraavat:

26.10 Elinvoimatalo klo 9.00–16.00

29.11 Elinvoimatalo klo 9.00–16.00

20.12 Elinvoimatalo klo 9.00–16.00

31.1 Hubi Loimaa klo 9.00–16.00

Osaajia maakuntaan -hankkeen toiminnalla viedään palveluja lähemmäs maakuntien yrityksiä. Maakunnallisten palvelujen parantamiseksi testaamme rekrytointipalvelujen jalkautumista maakuntaan ja seutukaupunkeihin järjestämällä rekrytointi- ja uraohjauspalvelua alueilla säännöllisesti.

Yritysten edustajat voivat tulla keskustelemaan

  • erilaisista työvoima- ja rekrytointitarpeistaan liittyen opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkoihin, opinnäytetöihin sekä muuhun opiskelijayhteistyöhön ja valmistuneiden mahdollisuuksiin työllistyä.
  • yritysten henkilöstön koulutustarpeista
  • räätälöidyistä opiskeluratkaisuista sekä
  • yritysten TKI -tarpeista.

Toivomme ajanvarausta ennakkoon. Erikseen sopien myös muuna ajankohtana on tapaaminen mahdollista. Yhteydenotot: jari.hietaranta@turkuamk.fi, 040 3550905.

Loimaan kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa yhtenä tavoitteena on uuden maakuntakampus-mallin mukaisesti yhteistyön tehostaminen Loimaan ja siellä sijaitsevien yritysten kanssa. Maakuntakampuksen tavoitteena on lähentää palveluja koko Varsinais-Suomen alueen yritysten ja muiden tahojen saataville monialaisella vhteistyöllä, rakentaen maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistä ekosysteemiä.

Koko Varsinais-Suomen aluetta koskeva yhä kiihtyvä osaajapula on merkittävä ongelma. Osaajatarve on todettu seutukaupungeissa ja pilotoinnilla etsitään toimivia ratkaisuja, joilla kaupungit voivat itsekin tukea työvoiman saatavuutta. Osaajia maakuntaan -hankkeessa vahvistetaan ja rakennetaan lisää suoria rekrytointikanavia ja työharjoittelumalleja oppilaitosten ja yritysten välille, ja muodostetaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä edistäviä ekosysteemejä.