Maakuntaennuste 2024-julkaisun etusivu

11.1.2024

Loimaan yrittäjyysilmapiiri parantunut

Loimaan kaupungin sijoitus yrittäjyysilmapiirin osalta on Maakuntaennusteessa noussut kolmella pykälällä sijalta 9 sijalle 6. Loimaan seudulla tehdään paitsi parasta kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä, alue arvioidaan myös yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi. Myös kaupungin osalta yhteistyöarviot ovat parantuneet.

Varsinais-Suomen Yrittäjät toteuttaa yhteistyössä Osuuspankin kanssa vuosittain kyselyn yrittäjäjäsenilleen, josta muodostuu Varsinais-Suomen Maakuntaennuste. Kyselyssä yrittäjiltä kysytään mm. talousodotuksista (liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstön määrän kehittyminen, investoinnit), yrityksen rahoitukseen ja vakuutuksiin liittyvistä asioista sekä kuntien ja yrittäjien tekemästä yhteistyöstä.

Vastanneet yrittäjät arvioivat Loimaan kaupungin yrittäjyysilmapiirin parantuneen selkeästi viime vuodesta ja myös enemmän kuin muissa kymmenessä eniten vastauksia saaneessa kunnassa. Myös yrittäjien ja kaupungin välisen yhteistyön arvioidaan parantuneen, vaikka sijoitus kymmenen parhaan joukossa säilyikin samana.

Loimaan seutukunnan yrittäjät arvioivat alueen olevan sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kuntien ja yritysten välisen yhteistyön osalta Varsinais-Suomen parasta. Yrittäjät arvioivat liikevaihto-ja kannattavuusodotusten, henkilöstön määrän ja investointiaikeiden pysyvän tänä vuonna ennallaan.

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa 10.11.2024 julkaistussa Maakuntaennusteessa.