25.3.2024

Loimaan Monikampuksen kotisivut on avattu

Loimaan Monikampus on saanut omat kotisivut, joita ylläpitää Monikampuksen osaamiskoordinaattori Sanni Kiviniemi.

Loimaan Monikampuksen uudet sivut löytyvät osoitteesta www.loimaamonikampus.fi. Sivustolta löytyy tietoa, miten työnantaja tai työntekijä voivat monikampusta hyödyntää osaamisensa kasvattamiseksi sekä ajankohtaisia vinkkejä muun muassa alkavista koulutuksista ja tulevista tapahtumista. 

Loimaan Monikampuksen osaamiskoordinaattorina on työnsä aloittanut Sannni Kiviniemi, joka toimii Novida ammattiopiston Loimaan koulutuksen koordinointitehtävissä sekä yritysyhteistyössä Loimaan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluiden kanssa. Työtehtävät on suunniteltu tukemaan alueen koulutusosaamisen kehittämistä ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta Loimaan seudulla ja lähialueilla.

Työ on uusi ja monipuolinen, ja se keskittyy erityisesti Loimaan Monikampuksen koordinointiin.  Tärkein tehtävä on rakentaa ja ylläpitää yhteistyöverkostoja ja toimia aktiivisena linkkinä eri toimijoiden välillä. Sanni pyrkii jatkuvasti kartoittamaan ja ennakoimaan alueen osaamistarpeita varmistaakseen, että koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeita. Loimaan kaupungin puolelta työparina toimii varsinkin rekrytointikoordinaattori Teiju Tammi, jonka kanssa Sanni tekee yritysvierailuita Loimaan seutukunnan yrityksiin.

Lisäksi Sannin tehtävänä on kanavoida korkeakoulutusta Loimaalle yhdessä korkeakoulujen kanssa sekä rakentaa yhteistyöverkostoja. Monikampuksesta viestiminen asiakkaille ja yhteistyöverkostolle tulee olemaan myös iso osa työnkuvaa. Novidan kautta tapahtuva koulutuspilottien suunnittelu ja erilaiset tapahtumajärjestelyt Loimaan seudulla näyttäytyvät esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden kohdennettuina yritysvierailuina yrityksiin.

Sanni on vahvasti sitoutunut kehittämään Loimaan alueen sekä Novidan osaamispotentiaalia ja luomaan kannustavan ympäristön oppimiselle ja kasvulle. Hän uskoo vahvasti siihen, että yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän, ja pyrkii innostamaan eri toimijoita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.