Pyörätuolikelaaja maantiellä juoksijoiden joukossa muiden mukana.

3.6.2024

Soveltavan liikunnan kysely

Osallistu Soveltavan liikunnan kyselyyn ja vaikuta liikuntapalveluiden kehittämiseen.

Savonian amk:n opiskelija Severi Hulmi tekee opinnäytetyönään soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä Loimaan liikuntapalveluiden kanssa.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Loimaan soveltavan liikunnan tarjonnan nykytilannetta ja kehittämiskohteita, sekä kyseisten palveluiden markkinoinnin kehittämiskohteita, jotta käyttäjät saisivat tietoa kyseisistä palveluista mahdollisimman hyvin.

Sähköinen kyselylomake on avoinna 3.6.- 30.6.2024.
Kyselylomake

Kyselyyn voi vastata myös paperisella kyselylomakkeella, joita on saatavissa kaikista Loimaan kirjastoista, uimahalli Vesihovista, sekä liikunnanohjaajilta. Paperinen lomake pyydetään palauttamaan 17.6.2024 mennessä edellä mainittuihin paikkoihin tai liikunnanohjaajille.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Vastaajilta ei kysytä henkilökohtaisia tunnistetietoja. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa n. 10 minuuttia.

Loimaalainen Severi Hulmi opiskelee Savonian ammattikorkeakoulussa Wellness-tradenomi tutkinto-ohjelmassa kolmatta vuotta. Lue Severin alustus kyselyyn hänen kirjoittamastaan saatekirjeestä.

Soveltava liikunta on järjestettyä liikuntaa tai liikuntaa edistävää toimintaa henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai niiden sosiaalisiin tilanteisiin aiheuttaman vaikutuksen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. (Liikuntatieteelliseura 2023, Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto)