EU:n julistenäyttely.

28.11.2022

Euroopan nuorison teemavuosi 2022 näkyy pääkirjastossa

Julistenäyttely avaa nuorten ajatuksia EU:sta

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi. Pääkirjastossa esillä oleva Nuoret, arvot ja EU -julistenäyttely kuvastaakin nuorten pohdintoja: sitä, mitä nuoret ajattelevat EU:n nuorisostrategiasta ja miten nuorisotavoitteet nuorten elämässä näkyvät.

Julistekokonaisuus on toteutettu Lahden draamapajassa. Töiden teemoja ovat esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo, tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu, mielenterveys ja hyvinvointi sekä maaseudun nuorten tukeminen.

Näyttely osallistaa myös yleisöä: itseään puhutteleva työ ohjeistetaan merkitsemään tarralla, ja aiheesta voi myös käydä somessa keskustelua.

EU:n nuorisostrategia 2019–2027 pohjautuu EU Youth Dialogue -vuoropuheluun. Lisäksi huomioon on otettu koronapandemian aiheuttamat rajoitukset, joista nuoret laajasti kärsivät. Euroopan nuorison teemavuosi pyrkiikin rakentamaan nuorille myönteisiä ja toiveikkaita tulevaisuudennäkymiä, saamaan heidän ääntään kuuluviin ja kannustamaan aktiiviseen kansalaisuuteen.

Teemavuotta on Opetushallituksen lisäksi tekemässä nuorista koostuva ohjausryhmä, jossa on myös loimaalaisedustus. Nuoret, arvot ja EU –julistenäyttely kiertää Suomen yleisissä kirjastoissa.

Nuoret, arvot ja EU –julistenäyttely pääkirjastossa la 10.12. asti.