30.6.2023

Ilmastokysely – asukkaat ja yritykset mukaan kaupungin ilmastotyöhön

Loimaan kaupunki haluaa tietää alueen asukkaiden ja yritysten ajatuksia siitä, millaista ilmastotyötä kaupungilta toivotaan. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, miltä Loimaan ilmastotyö tulevina vuosina näyttää.

Loimaan kaupunki kuuluu Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU), jossa on mukana jo yli 90 kuntaa. Osana ilmastotyötä kaupunki laatii ilmastosuunnitelman, jonka pohjalta ilmastotyötä viedään eteenpäin tulevina vuosina. Ilmastotyöhön halutaan osallistaa alueen asukkaita ja yrityksiä ilmastokyselyn avulla. Vastauksia tullaan hyödyntämään ilmastosuunnitelman laatimisessa.

Loimaan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 28 % vuodesta 2007 vuoteen 2021. Tavoitteena on vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Ilmastosuunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja suunnitelman laatimiseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä.

Kysely on avoinna 9.8.2023 asti.

Kyselyyn pääset tästä linkistä: Loimaan ilmastokysely