Asumisen teemavuosi

Asumisen teemavuonna 2023 lisätään loimaalaisten asumisviihtyvyyttä ja osallistamista. Loimaata markkinoidaan myös asuinpaikkakuntana uusien asukkaiden saamiseksi ja samalla tuodaan esille monipuolisia asumisen vaihtoehtoja ja sijaintia. Lisäksi yritysten kanssa yhteistyössä esitellään monipuolista yritystoimintaa ja pyritään samaan kaupunkiin lisää osaavaa työvoimaa. Vuosi sisältää myös eri tapahtumien suunnittelua ja koordinointia ja paljon muuta.

Asumisviihtyvyys on kaiken a ja o

Asumisen teemavuosi perustuu nykyisten asukkaiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen. Asumisviihtyvyys onkin kaiken perusta; jos loimaalaiset kokevat asuinpaikkansa hyväksi paikaksi asua, siitä kerrotaan myös eteenpäin. Tämä taas auttaa asuinpaikkamarkkinoinnissa, uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamisessa, palvelujen kehittämisessä sekä kiinnostavan Loimaa-kuvan luomisessa.

Osallistaminen

Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa moni asia ja siksi myös asukkaiden osallistaminen on nostettu yhdeksi tärkeimmäksi osuudeksi asumisen vuotta. Yhtenä osallistamisen keinona on tarkoitus kysyä mielipiteitä eri asioista, kertoa avoimesti saadusta palautteesta verkkosivujen kautta sekä etsiä konkreettisia keinoja asumisviihtyvyyden parantamiseen. Ideoita, kehittämisajatuksia, rakentavaa kritiikkiä ja yhteisöllisyyden parantamiseen kohdistuvia ajatuksia voi toimittaa myös kyselyiden ulkopuolella. Osallistamista parannetaan myös Asukkaiden Loimaa -hankkeella. Lue hankkeesta lisää.

Kyselyt

Asumisen kyselyt -sivulle kerätään vuoden aikana toteutettavat kyselyt ja niistä saadut vastaukset kootaan yhteen (linkit ilmestyvät sivun reunaan vastausten koonnin jälkeen). Myös tapahtumasuunnittelusta, ajankohtaisista tapahtumista ja yleisesti tiedottamisesta löytyy tietoa linkkien takaa oikeasta reunasta.

Loimaa-blogi

Tutustu myös uuteen Loimaa-blogiin osoitteessa www.kotiloimaalta.fi. Tänne kerätään asukkaita kiinnostavia artikkeleita liittyen asumiseen, kokemuksiin, menestystarinoihin, hauskoihin kommelluksiin jne. Juttuideoita voi laittaa tulemaan vaikkapa sähköpostin kautta.

Osaavaa työvoimaa, uusia asukkaita

Suunnitteilla on yritysten kanssa markkinointikampanja, samoin laajempaa näkyvyyttä viestinnällisesti. Loimaan monipuolista yrityskenttää nostetaan esiin aina palveluista teollisuuteen. Osaavan työvoiman saamiseksi tehdään vahvaa yhteistyötä. Ja tietysti täällä jo töissä olevia, mutta muualla asuvia, pyritään houkuttelemaan hyvillä asumisen vaihtoehdoilla nostaen monipuoliset palvelut ja puolison työmahdollisuudet esiin.

Tapahtumakalenteri seurantaan

Ota seurantaan Loimaantapahtumat.fi -sivu, josta löytyy monenlaisia Loimaalla olevia tapahtumia. Sivusto on hyvä perusta myös kaikkien tapahtumajärjestäjien tiedonvälitykseen. Lisäämällä tapahtuma tapahtumakalenteriin, saadaan tulevat tapahtumat paremmin kiinnostuneiden tietoon ja menovinkkien jakamiseen.

Valtuuston strategiatyö taustalla

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Loimaan strategian 2022 – 2025 kokouksessaan 29.8.2022. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Juuri nämä edellä mainitut asiat ovat keskeinen osa Asumisen vuosi 2023 -kampanjaa. Asumisen vuoden koordinoinnin muiden työtehtävien ohella hoitaa markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Heidi Cavén.