Asukkaiden Loimaa -hanke

Hanke on osa Loimaan asumisen teemavuotta 2023. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa teemavuoden toimintaa Loimaan kyliin ja tuoda eri yhteisöille vahvempi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman asuinalueensa asumisviihtyvyyden kehittämiseen. Asumisympäristön ylläpitoa ja kehittämistä ollaan tekemässä entistä laajemmin kaupungin ja asukkaiden yhteistyöllä.

Hankkeessa kartoitetaan yhteisöjen kehittämiä hyviä käytänteitä ja vauhditetaan yhteisöjen välistä käytänteiden jakamista ja edelleen kehittämistä. Erittäin tärkeänä osana hanketta on myös viestintä. Viestintää kehitetään kaupungin ja yhteisöjen välillä sekä tuetaan yhteisöjen oman viestinnän kehittämistä ja mietitään mahdollisuuksia kaupungin ja yhteisöjen yhteistyössä toteutettavalle viestinnälle.

Hankkeen aikana järjestetään, yhteistyössä yhdistysten ja eri sidosryhmien kanssa, useita avoimia tilaisuuksia ympäri Loimaata. Tilaisuuksissa kerätään tarpeita, etsitään yhteistyömahdollisuuksia ja viestitään teemavuoden mahdollisuuksista ja sovitaan toimenpiteiden toteuttamisesta. Esimerkkinä toimenpiteestä voisi olla vaikka puistokummitoiminta.

Hankkeen toteuttaja on Loimaan kaupunki ja siihen on saatu Leader-rahoitusta 90 % osuudella.

Ideoita ottaa vastaan ja lisätietoa antaa:

Eija Martti
eija.martti@loimaa.fi
040 671 2583

Seuraa hanketta