23.3.2023

Ilmoitus kuulutuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n
mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistami-
sesta sille saapuneen ilmoituksen takia.

Päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoit-
teessa Rantatie 8, Loimaa, kiinteistötunnus 430-405-1-107.

Ilmoitus kuulutuksesta