9.8.2022

Asemakaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 30 hyväksymä asemakaava ”Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 3. kaupunginosan (Peltoinen) korttelit 71-72, 75, 78 (osa), 90-92, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä kumoutuu virkistysaluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 11.8.2022.

Loimaalla 2.8.2022
Loimaan kaupunginhallitus