8.9.2022

Loimaan kaupungin uusi strategia 2022-2025

Menestystarinoiden seutukaupunki houkuttelee työvoimaa ja asukkaita.

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8.2022 yksimielisesti uuden kaupunkistrategian, jonka ydin ovat yhdeksän strategista tavoitetta liittyen elinvoimaan ja asumiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä johtamiseen ja talouteen.

Strategiaan määriteltyjen arvojen kautta kaupunki sitoutuu toimimaan

  • asukaslähtöisesti
  • yhteistyökykyisesti
  • uudistavasti
  • vastuullisesti

Kaupunkia kehitetään yhdessä asukkaiden sekä kumppaneiden kanssa luotettavasti, avoimesti, johdonmukaisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Tutustu strategiaan.

Visio — Menestystarinoiden Loimaa

Visioksi strategialle 2022–2025 hyväksyttiin menestystarinoiden Loimaa. Visiossa Loimaa nähdään asukkaita, osaajia ja yrityksiä houkuttelevana menestystarinoiden seutukaupunkina, missä elinvoimaa ja hyvinvointia luodaan yhdessä.

Tutustu visioon.

Kärkihankkeet — tavoitteista toteutukseen

Strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja visiota toteutetaan erityisesti kolmella kärkihankkeella nykyisen valtuustokauden aikana:

  • houkuttelevat asuinympäristöt
  • osaavan työvoiman Loimaa
  • lasten ja nuorten Loimaa.

Kärkihankkeille annettiin suuntaviivoja strategian yhteydessä, mutta niiden valmistelua ja toimenpiteitä jatketaan kaupunginhallituksen ohjauksessa. Esimerkiksi vuosi 2023 on nimetty asumisen teemavuodeksi, jonka valmistelu on aloitettu.

Tutustu kärkihankkeisiin

Yhteistyöllä valmistelusta toteutukseen

Kaupunginvaltuuston ja strategiatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen kommentoi strategiaprosessia:

“Kaupunkistrategiatyö perustuu laajalle Loimaan asukkaiden, yritysten, kolmannen sektorin, työntekijöiden ja päättäjien kuulemiselle ja vuoropuhelulle. Eri tahot ovat ilahduttavasti osallistuneet strategiatyöhön ja tuoneet esille mahdollisuuksia, ideoita ja kehittämisenkin paikkoja. Strategiaprosessin yhteydessä käyty vuoropuhelu on ollut jo itsessään arvokas. Ajatukset ja palaute on kuultu ja huomioidaan!”

Kaupunginvaltuuston ja strategiatyön ohjausryhmän valmistelemaan kaupunkistrategiaan osallistettiin henkilöstöä, asukkaita sekä muita sidosryhmiä. Strategiatyön aikana toteutettiin huhtikuussa 2022 asukaskysely sekä kaksi kaikille avointa teemailtaa hyvinvointiin, sivistykseen ja vapaa-aikaan sekä elinvoimaan, asumiseen ja elinympäristöön liittyen. Lisäksi strategiaa työstettiin seminaarityöskentelynä sekä valtuustoryhmissä.

Tutustu lisää kaupunkistrategiaan ja liitteisiin Strategiat ja kehittäminen -sivulla.