21.3.2024

Hoivamuusikkotoiminnan pilottikokeilu alkaa Loimaalla

Pian alkavalla hoivamuusikkotoiminnalla pyritään edistämään iäkkäiden ihmisten kulttuurihyvinvointia musiikin kautta hoivayhteisöissä.

Hoivamuusikkopilottikokeilu (1.2. – 31.12.2024) perustuu helmikuussa 2023 jätettyyn valtuustoaloitteeseen hoivamuusikon palkkaamisesta. Pilottikokeilu järjestetään kaupungin omana toimintana. Pilottikokeiluun, joka kestää vuoden 2024 loppuun saakka otetaan alkuvaiheessa mukaan 2-3 Loimaalaista hoivayhteisöä. Moni hoivayhteisö on ollut jo kiinnostunut tulemaan mukaan.

Toiminnan käynnistää aiheeseen läheisesti liittyvä esitys ”Elämän rajalla”. Esiintyjänä pitkän linjan hoivamuusikko Anna Brummer ja näyttelijä Helena Ryti.

”Elämän rajalla”- esitys

Vahvasti musiikillinen esitys kohtaamisesta, välittämisestä ja musiikin voimasta“.
Tiistaina 2.4.2024 klo 13.00 ja klo 18.00 Loimaan teatteri, Juvankatu 11.

Esiintyjät: muusikko Anna Brummer, näyttelijä Helena Ryti.
Ohjaus Jaana Taskinen.
Esitys toteutetaan Gyllenbergin säätiön tuella.

Esitykseen on vapaa pääsy.
Lippuvaraukset sähköpostitse leila.tanskanen@loimaa.fi.

Esityksen jälkeen kahvi/teetarjoilu
sekä keskustelutilaisuus.

Kuvassa muusikko Anna Brummer ja näyttelijä Helena Ryti.
Anna Brummer ja Helena Ryti.
Kuva Antti Haanpää.

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Kulttuuri on jokaisen ihmisen oikeus. Iän tai sairauden aiheuttamat muutokset rajoittavat usein mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuritoimintoihin. Kulttuuritoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja siitä pitäisi saada nauttia koko elämän ajan.
Kulttuurihyvinvoinnin yksi osa-alue on musiikkihyvinvointi, jota Loimaan kaupunki haluaa edistää käynnistämällä hoivamuusikkotoiminnan kokeilun asukkaille eri hoivayhteisöissä.

Toiminta tukee kahta asiaa:

  • toteuttaa tavoitetta ”Loimaalla et ole yksin” kokeilemalla rohkeasti uusia ja osallistavia toimintatapoja ja välineitä elämisen laadun sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.
  • turvaa niiden ihmisten yhdenvertaista oikeutta osallistua kulttuuriin, jotka ovat pitkäaikaisen hoivan tai hoidon piirissä eivätkä pääse palveluiden piiriin.

Hoivamusiikkitoiminnan ytimessä on musiikillinen vuorovaikutus yksilön ehdoilla. Se on vastavuoroisuutta ja kommunikaatiota muusikon ja asiakkaan välillä. Se voi olla yhdessä laulamista tai soittamista, kuuntelua, improvisointia ja musiikin mukana liikkumista. Merkittävin ero musiikkiesityksiin on siinä, että hoivamuusikon työssä pääosassa on aina asiakas.

Hoivamuusikkona kaupungissa toimii muusikko Armi Haatanen, joka on on suorittanut sairaala- ja hoivamuusikon osaajakoulutuksen Turun AMK:n Taideakatemiassa. Kaupungin pilottikokeilun valmistelijana ja vetäjänä toimii Leila Tanskanen.

Hoivamuusikkotoiminnan sivulle.

Kuvat: Antti Haanpää