komposti pihalla.

16.1.2023

Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on jäteasetuksen (978/2021) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Olethan jo tehnyt komposti-ilmoituksen?

Ilmoitusvelvollisuus koskee koko Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialuetta, niin vakituisia kuin vapaa-ajanasuntojakin. Sen sijaan pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ilmoitusta ei tarvita.

Loimaalla virallinen rekisterinpitäjä kompostointiin liittyen on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen Jätelautakunta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti jätelautakunnan oman sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.asioin.fi. Lisätietoa asiasta löytyy Loimi-Hämeen Jätehuollon kotisivuilta www.lhj.fi.

Kuva: Biolan Oy