Martti Eija

Loimaan älykkäät kylät -hankkeen vetäjä
+358 40 671 2583
Elinvoimayksikkö, Markkinointi