17.3.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 22.3.2021 klo 18.00 Hirvihovin liikuntakeskuksen liikuntasalissa os. Kuusitie 1, Loimaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien alueella siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Määräys on voimassa ajalla 6.3.2021 – 5.4.2021. Tällä päätöksellä kumotaan 26.2.2021 annettu, Rauman ja Huittisten kuntien aluetta koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 28.2.2021 – 7.3.2021 (LSAVI/2091/2021).

Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä eMesys ky:n Youtube -kanavan kautta.

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 17.3.2021 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä sen aukioloaikana klo 9.00 – 15.00.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä 29.3.2021 klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan.

  Loimaalla 17. päivänä maaliskuuta 2021

  Tarja Mäki-Punto-Ristanen

  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja