22.9.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 27.9.2021 klo 18.00 Sarka -museossa, kokoustila Aitassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätöksensä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 27.8.2021. Molemmat maakunnat ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain 58 d §:n soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Näin ollen yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus. Epidemiatilanne ei ole vielä ohi, mutta sitä hallitaan tällä hetkellä valtioneuvoston asettamilla ravintolarajoituksilla ja tartuntatautilain 58 c §:n mukaisilla toimenpiteillä sekä alueen sairaanhoitopiirien suosituksilla. Epidemian leviämisen estämisessä on erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen ja aluehallintovirasto kannustaakin kaikkia ikäluokkia rokottautumaan koronavirusta vastaan. Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa 31.12.2021 asti. Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa 1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, 2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja 3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti. Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Kumoamispäätökset Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntiin ovat tulleet voimaan välittömästi 27.8.2021. Jos epidemiatilanne uudelleen huononee ja laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, voi kunta tai aluehallintovirasto tehdä tartuntatautilain mukaisia rajoittamispäätöksiä.

Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä eMesys ky:n Youtube -kanavan kautta. Katselulinkki: https://youtu.be/6FwT7qdNxek

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 22.9.2021 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla https://www.loimaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/ ja kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä sen aukioloaikana klo 9.00 – 15.00.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä 4.10.2021 klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan.

                 Loimaalla 22. päivänä syyskuuta 2021

                 Tarja Mäki-Punto-Ristanen

                 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja