4.8.2021

Kaupunginvaltuuston kokous

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 9.8.2021 klo 18.00 Puistokadun koulun juhlasalissa os. Puistokatu 16, Loimaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n 1 momentin nojalla yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityiset juridiset henkilöt järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Tämä koskee yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikkia alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, Varsinais-Suomen kuntien alueella. Tämä päätös kohdistuu ainoastaan yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, ei muihin tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n mukaisiin soveltamiskohteisiin.

Tämä päätös kohdistuu ainoastaan elinkeinonharjoittajiin ja yksityisiin juridisiin henkilöihin, mutta ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettuihin ravitsemistoiminnan harjoittajiin. Tämän päätöksen mukaiset toimijat, yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen sekä lähikontakti on määritelty tartuntatautilain 58 § ja 58 d § mukaisesti tämän päätöksen perusteluissa. Määräys on voimassa ajalla 4.8.2021 – 31.8.2021.

Kokousta on mahdollista seurata suorana netissä eMesys ky:n Youtube -kanavan kautta.

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 4.8.2021 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä sen aukioloaikana klo 9.00 – 15.00.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä 16.8.2021 klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan.

Loimaalla 4. päivänä elokuuta 2021

 Teija Ek-Marjamäki

 kaupunginhallituksen puheenjohtaja