20.1.2021

Ilmoitus kuulutuksesta / Taimi-Tapio Oy

Taimi-Tapio Oy:n Virttaan taimitarhan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä.

Asia:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 20.1.2021 vesilain mukaisen päätöksen Taimi-Tapio Oy:n Virttaan taimitarhan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/3604/2020.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset

Linkit: 

Kuulutus: Vesilain mukainen päätös tarkkailuohjelman hyväksymisestä, Taimi-Tapio Oy, Virttaan taimitarhan pohjavedenottamo, Loimaa (nähtävillä 20.1.-26.2.2021)

Päätös: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut vesilain mukaisen päätöksen Taimi-Tapio Oy:n Virttaan taimitarhan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä