27.7.2021

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 30.6.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on VARELY/3512/2021. Kanakumppanit Oy:lle annettu päätös koskee munituskanalan laajentamista Loimaan kaupungin kiinteistöllä 430-459-2-62 osoitteessa Kanteenmaantie 591, Alastaro. Päätöksen mukaan hanke ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 1.-31.7.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa soitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi)

Lisäksi päätös julkaistaan pysyvästi sähköisesti ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/yva-paatokset/varsinais-suomi-ja-satakunta