Määräykset ja taksat

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännöksien täytäntöön panemiseksi. Määräyksillä voidaan joustavasti ja tehokkaasti ehkäistä paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöhaittoja ja antaa ympäristönsuojelua koskevia asetuksia täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä määräyksiä.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä. jätehuoltomääräykset ovat voimassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta- alueen kaikissa kunnissa. Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Lisäksi jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

 Ympäristönsuojelumääräykset.pdf

Jätehuoltomääräykset

Taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (voimaan 1.9.2018)

Maa-ainestaksa

 

päivitetty: 29.8.2018