Paavilainen Leena

apulaisosastonhoitaja
02 761 2711
Akuutit kuntoutusosastot, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Terveys- ja hoivapalvelut
akuutti 1