Vesien suojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien säilyminen puhtaina. Vesiensuojelua ohjaavat kansalliset ohjelmat ja strategiat sekä lainsäädäntö.

Vesistöt

Loimaa kuuluu Kokemänjoen vesistöalueeseen. Alueen suurin joki Loimijoki laskee Kokemäenjokeen Huittisissa. Loimijoki alkaa Tammelan pyhäjärvestä. Muita jokia Loimaalla ovat Loimijoen sivuhaarat Kojonjoki, Niinijoki ja Petäjoki. Loimijoen koko valuma-alueen pinta-ala on 3 138 km²

Pohjavesialueet

 

päivitetty: 18.5.2015