Virttaan koulu

Kaksiopettajaisessa koulussa on tällä hetkellä 16 oppilasta neljällä eri luokka-asteella. Opetus on yhdysluokkaopetusta.

Koululla on erinomaiset puitteet luontopainotteiseen ja toiminnalliseen oppimiseen ja työskentelyyn. Kerran viikossa koululla on toiminnassa mukana kouluvaari.

Monet kylän lapset pystyvät kulkemaan kouluun itsenäisesti ja turvallisesti tuttua koulutietä pitkin. Yläluokille siirrytään Kirkonkylän kouluun, johon tämä yksikkö hallinnollisesti kuuluu.