Kojonkulman koulu

Painopistealueina kasvatuksessa tänäkin lukuvuonna ovat vastuullisuus, rehellisyys ja toisten huomioonottaminen, sekä annettujen ohjeiden noudattaminen. Tapakasvatuksen alueella painotetaan tervehtimistä ja omatoimista anteeksipyytämistä ja -antamista.

Tavoitteena on, että jokainen lapsi tulee kouluun mielellään ja hänet hyväksytään siellä omana itsenään vahvuuksineen ja heikkouksineen, eli vahvistetaan hänen itsetuntoaan.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn pyritään ryhmäyttämällä lapsia niin, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja on valmis toimimaan yhteiseksi hyväksi. Tarpeen vaatiessa lapset ovat valmiita puolustamaan itseään ja toisiaan.

Koulumme on edelleen mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -toiminnassa. KiVa-koulu keskittyy kiusaamisen vastaiseen työhön erityisenä pääpainona kiusaamisen ennaltaehkäisy.

Koulumme on erikoistunut luontoon. Tämän painotuksen puitteissa opetusta toteututetaan mahdollisimman paljon ulkona ja luonnossa.

Koulumme tekee tiivistä yhteistyötä kylän yhdistysten kanssa.