Alastaron yläaste

Alastaron yläaste toimii vastuullisesti opetustehtävässään luoden turvallisen ilmapiirin, jossa oppilaan on hyvä kasvaa. Oppilaasta tulee inhimillisiä arvoja kunnioittava, itsestään ja toisista välittävä, yhteistyökykyinen ja yritteliäs nuori.