Nuorisopalveluiden avustuksilla tuetaan paikallista kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä ja – toimintaa ja nuorten omaehtoista toimintaa. Avustusten tavoitteena on kansalaisjärjestöjen ja nuorten ryhmien toiminnalla edistää aktiivista kansalaisuutta, lisätä osallisuutta ja terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai järjestöjen nuorisojaostoille, jotka harjoittavat kaupungin alueella nuorisotoimintaa tai toimivat nuorisotyön tai -toiminnan edistämiseksi. Yleisavustusta voidaan myöntää nuorisojärjestöjen tai – jaostojen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleistoiminnan tukemiseen. Yleisavustus voidaan myöntää myös erityisavustuksena, joka kohdentuu leiritoimintaan tai kansainväliseen toimintaan. Yleisavustusten haku päättyi 30.4.2020.

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset haetaan vuonna 2020 sähköisesti Avustusverkon sivuilta. Hakuaika päättyy 15.11.2020. 
Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta ja se voidaan myöntää rekisteröimättömälle nuorten ryhmälle. Avustusta voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, kalustohankintaan, matkakustannuksiin tai uuden toiminnan aloittamiseen starttirahaksi.

Mikäli sähköinen haku ei onnistu avustusverkon kautta, käytettävissä myös avustusten hakulomake.

Avustusten hakulomake