Liikuntakeskukset

Liikuntakeskuksien alle on kerätty yhteen kaikki kyseisen alueen sisä-, ulko- ja maastoliikuntapaikat.

Liikuntakeskuksiksi on näillä sivuilla nimetty: keskustassa urheilukeskus, Hirvikoskella Hirvihovin liikuntakeskus, Alastaron keskustassa koulujen ympäristö, Mellilän keskusta sekä Metsämaan keskusta.