Avustukset ja stipendit

Sivistysvaliokunnan vuosittain myöntämiä liikunnan avustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt, sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset.

Liikuntapalvelujen yleis- ja kohdeavustukset haetaan vuonna 2020 sähköisesti.

Sähköisen haun ohjeet
Kirjautumisohjeet ja lisätiedot avustusverkon käytöstä ja käyttöönottamisesta löydät Avustusverkon sivuilta.

Yleisavustukset

Liikuntapalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan.

Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan vuonna 2020 sähköisesti Avustusverkon sivuilta ja lomake avautuu 30.3.2020. Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 15.00.

Kohdeavustukset

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröidyn järjestöjen liikunta-, valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan.

Kohdeavustusta haetaan sähköisesti Avustusverkon sivuilta ja lomake avautuu 15.10.2020. Hakuaika päättyy 15.11.2020 klo 15.00.

Stipendit

Loimaan kaupungilla on urheilustipendisääntö, jonka tarkoituksena on antaa tunnustusta siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen. Stipendillä katsotaan olevan myös aktivoiva ja kannustava merkitys kaupungin nuorisourheilun kehittymiselle.