25.3.2021

Järjestöjen yleisavustusten haku 30.3.–30.4.

Loimaan kaupungin yleisavustukset vapaa-aikapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestöille on haettavissa 30.04.2021 kello 15.00 asti.

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma: 33 600 €.

Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukemista.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta sisältää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (vakiintunut kulttuuritoiminta).

Lisätietoja: kulttuurisihteeri Monika Antikainen p. 02 761 1210.

Liikuntatoiminta

Liikuntatoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma: 67 300 €.

Yleisavustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt, sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset.  Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Lisätietoja: liikuntasihteeri Tarja Lähdemäki p. 02 761 1250

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan yleis- ja kohdeavustusten avustussumma: 14 900 €.

Yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai järjestöjen nuorisojaostoille, jotka harjoittavat kaupungin alueella nuorisotoimintaa tai toimivat nuorisotyön tai -toiminnan edistämiseksi.

Lisätietoja: nuorisosihteeri Tiina Toivola p. 02 761 1230

Vapaa-aikapalveluiden avustusten hakeminen

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden avustukset haetaan sähköisesti Avustusverkon kautta.

Hakuaika: alkaa 30.3.2021 klo 9.00 ja päättyy 30.4.2021 klo 15.00.

Avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustussumma yhteensä 5000 €.

Hyvinvointivaliokunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustusten hakeminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-avustusten hakuaika on 30.3.-30.4.2021.

Hakemukset tehdään lomakkeella, joka toimitetaan osoitteella:
Hyvinvointivaliokunta, avustushakemukset
Vareliuksenkatu 1
32200 Loimaa.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen p. 02 761 2100

Avustuksia ei myönnetä myöhässä saapuneisiin hakemuksiin.

Katso lisätiedot käynnissä olevista yleis- ja kohdeavustuksista Järjestöavustukset ja stipendit-sivulta.