25.3.2022

Yleisavustusten hakeminen järjestöjen ja ryhmien toimintaan 1.4.–30.4.

Loimaan kaupungin yleisavustukset on haettavana 1.4.- 30.04.2022.

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Kulttuuritoiminta

Avustussumma yhteensä 33 600 €

Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukemista.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta sisältää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (vakiintunut kulttuuritoiminta).

Lisätietoja kulttuurisihteeri Monika Antikainen p. 050 470 8767

Liikuntatoiminta

Avustussumma yhteensä 69 500 €

Yleisavustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt, sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset.  Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Lisätietoja liikuntasihteeri Tarja Lähdemäki p. 050 082 6359

Nuorisotoiminta

Avustussumma yhteensä 14 900 €

Yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai järjestöjen nuorisojaostoille, jotka harjoittavat kaupungin alueella nuorisotoimintaa tai toimivat nuorisotyön tai -toiminnan edistämiseksi.

Lisätietoja sivistysjohtaja Manne Pärkö p. 050 593 6249

Avustusten hakeminen

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset haetaan sähköisesti Avustusverkon kautta. Hakulomake avautuu 1.4.2022 klo 9.00 ja sulkeutuu 30.4.2022 klo 15.00.

Avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Hyvinvointilautakunnan avustukset

Avustussummayhteensä 5000 €.

Hyvinvointilautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

Hakemukset tehdään lomakkeelle ja osoitetaan Hyvinvointilautakunnalle, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Lisätietoja sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen p. 050 441 1229

Avustusten hakulomake 2022

Avustuksia ei myönnetä myöhässä saapuneisiin hakemuksiin.

Kohdeavustukset ja stipendit

Käynnissä on myös kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kohdeavustusten sähköinen haku avustusverkon kautta 15.11.2022 klo 15.00 asti.

Liikuntapalvelujen kohdeavustukset haetaan sähköisesti avustusverkon kautta 15.10.-15.11.2022 välisenä aikana.

Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön mukaiset stipendit on haettavana yksilö- ja joukkueurheilu lomakkeilla 15.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarkemmat lisätiedot sivulla Järjestöavustukset ja stipendit