25.10.2022

Win Win -hankkeella vahvistetaan koko seutukunnan kilpailukykyä

Loimaan kaupunki aloitti kuluvan vuoden maaliskuussa Win Win -verkostohankkeen, jonka päätavoitteina on kehittää Loimaan yritysverkostoa, lisätä tarjolla olevien yritystonttien ja -rakennusten, kuten Loimaan Yrityspuiston, houkuttelevuutta sekä saada Loimaalle sijoittumaan uutta yritystoimintaa.

Yrityshaastattelut koettiin erinomaisena asiana

Win Win -hankkeen yrityshaastattelut toteutettiin viime kevään aikana 23 yritykselle, joista kahdeksan oli Loimaan kaupungin alueella sijaitsevia teknologia- ja teollisuusyrityksiä, kolme Loimaalla sijaitsevia lemmikkieläinruokavalmistajia ja 12 Virttaalla (Win Win -hankkeen pilottikylä) sijaitsevia yrityksiä. Haastattelukysymykset liittyivät laajasti yritysten toimintaympäristöön, kuten kaupungin ja yritysten väliseen yhteistyöhön, Loimaan menestystekijöihin sekä kehittämiskohteisiin yritystoiminnan näkökulmasta, olemassa oleviin sekä tarvittaviin kumppanuuksiin, yritysten sijoittumiseen sekä työvoiman saatavuuteen ja osaamineen. Haastattelujen toteuttamista pidettiin yrityksissä poikkeuksetta erinomaisena asiana.

Tarve uusille kumppaniyrityksille

Lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä ilmeni välitön tarve uusille kumppaneille. Erityisesti haastatelluilla teknologia- ja teollisuusyrityksillä on tarve liiketoiminnan kasvua tukeville toimijoille. Tarjolla olevien kumppanuuksien euromääräinen arvo on huomattava. Potentiaalisia kumppaneita löytyy Loimaalla olemassa olevista yrityksistä, mutta miljoonien eurojen arvoisen alihankintapotin jakajiksi tarvitaan myös uusia Loimaalle sijoittuvia yrityksiä. Lisäksi useilla haastatelluilla yrityksillä oli työntekijätarpeita useisiin eri työtehtäviin suorittavasta työstä kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin. 

Haastateltavien yritysten vastauksissa nousi kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön tärkeys. Yritykset kokevat tärkeänä, että heitä kuullaan ja osallistetaan sekä annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Aito yhteinen tekeminen on osoitus molemminpuolisesta arvostuksesta.

Yritykset kokevat Loimaalla sijaitsevan yritystoiminnan vahvuuksina yrityselämän palvelut kaupungin osalta sekä Loimaan sijainnin hyvien liikenneyhteyksien varrella kasvukolmiossa Turun, Tampereen ja Helsingin keskiössä. Kasvuhakuiset, kehittyvät sekä runsaasti työllistävät teknologia- ja teollisuusyritykset koettiin myös Loimaan vahvuutena. Toiveissa on, että yhteinen tekeminen vahvojen yritysten kanssa lisääntyisi ja aikaansaisi laajempaa menestystä sekä mahdollista uutta liiketoimintaa. Lisäksi yrityskiinteistöjen sekä rakentamisen alhainen kustannustaso nostettiin vahvuuksina. Virttaan yritykset nostivat lisäksi vahvuuksiksi kyläläisten palveluasenteen ja yhteisöllisyyden sekä loimaalaisen ja koko seutukunnan yritysten hyvinvointia tukevan luonnon ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Yritystoiminnan kehitettävänä osa-alueena nousi erityisestiosaajien ja työntekijöiden määrän vahvistaminen. Kaupungin viestintään toivottiin myös kehitystä, jotta yritysten tarpeet ja tarjonta tulevat entistä paremmin näkyviksi. 

Win Win -hanke edesauttaa koko seutukunnan menestystä

Haastatteluiden tuloksia sekä niiden avulla suunniteltuja toimenpiteitä on jo hyödynnetty useiden eri osa-alueiden kehitystyössä. Loimaan Yrityspuisto on tullut näkyväksi verkkosivujen myötä. Niiden lisäksi osakasyrityksistä on koottu viestintäryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa muun muassa sosiaalisen median sisältöä. Teollisuuden yhteistyö on syventynyt kumppaniverkoston rakentamisen sekä yhteisten hankkeiden myötä. Syksyn alihankintamessuilla kaupungin toimesta haettiin aktiivisesti kumppaneita, joita yritykset haastatteluissa olivat toivoneet. Haastatteluiden tuloksia on hyödynnetty lisäksi Turun ammattikorkeakoululaisten vierailuissa Loimaan seutukunnan yrityksiin. Useilla seutukaupungin yrityksillä on avoimia työpaikkoja muun muassa korkeakouluopiskelijoille.

Kaupunki jatkaa jo hyvässä vauhdissa olevaa yritysten kontaktointia sekä kuulemista. Loimaalla olemassa olevia yrityksiä autetaan päivittäisessä tekemisessä ja kehitetään toimintaympäristöä ja -edellytyksiä vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Yhdessä ideoimalla ja tekemällä Loimaan yritykset ovat kilpailukykyisiä työnantajia eri alojen asiantuntijoille ja osaajille.

Virttaalla tullaan kehittämään virttaalaisten yritysten toimesta yhteistyössä työhyvinvoinnin palvelupaketteja, joita yksittäisten elämysmatkailijoiden lisäksi voidaan hyödyntää yritysten henkilökunnan sekä asiakkaiden tarpeisiin. Palvelupaketeissa huomioidaan erityisesti Virttaankankaan sekä Alastaron moottoriurheilukeskuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Suunnitelmissa on lisäksi luoda yritys- ja yrityskiinteistöhakemistot, jotka auttavat Loimaan seutukunnan sekä Loimaalle sijoittuvia yrityksiä oikeiden kumppaneiden sekä sijoittumispaikan löytämisessä.

Lue lisää hankkeen tiivistelmästä.

Lisätietoa Win Win -hankkeesta:

Paavo Laaksonen, Kehittämisjohtaja, Loimaan kaupunki, 050 409 8794 / paavo.laaksonen@loimaa.fi


Janne Rauhala, Kiinteistömuotoilija / Win Win -hankkeen asiantuntija, RMB Rock My Business Oy, 050 573 8776 / janne@rockmybusiness.fi

Win Win -hanke

Loimaan kaupunki toteuttaa kuluvan vuoden aikana Win Win -verkostohankkeen, jonka päätavoitteina on kehittää Loimaan yritysverkostoa, lisätä tarjolla olevien yritystonttien ja -rakennusten houkuttelevuutta sekä saada Loimaalle sijoittumaan uutta yritystoimintaa, jotka luovat syntyvien kumppanuuksien myötä lisäarvoa Loimaan olemassa oleville yrityksille sekä omalle toiminnalleen. Lisäksi hankkeen aikana rakennetaan toimintamalli, jonka avulla yritys löytää helposti julkiset palvelut, seudun asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset ja konkreettiseen rakentamiseen liittyvät yrityskontaktit.