2.1.2023

Vuoden 2023 teemana on asuminen

Vuosi 2023 nostaa esiin loimaalaisten asumisviihtyvyyden ja osallistamisen, Loimaan markkinoinnin asuinpaikkakuntana uusien asukkaiden ja monipuolisten työpaikkojen osalta osaavan työvoiman houkuttelun sekä tapahtumien koordinointia ja paljon muuta.

Asumisen vuosi 2023 pohjaa nykyisten asukkaiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen, asukkaiden osallistamiseen sekä asuinpaikan markkinointiin. Asumisviihtyvyys on siis kaiken perusta; jos loimaalaiset kokevat asuinpaikkansa hyväksi paikaksi asua, siitä kerrotaan myös eteenpäin. Tämä taas auttaa asuinpaikkamarkkinoinnissa, uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamisessa yrityksiin sekä myös kiinnostavan Loimaa-kuvan luomisessa.

Asumisen vuosi 2023 tiedot, tulevat kyselyt, suunnittelut, tapaamiset ym. ym. löytyy osoitteesta: loimaa.fi/asumisen-vuosi-2023.

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Loimaan strategian 2022 – 2025 kokouksessaan 29.8.2022. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Juuri nämä edellä mainitut asiat ovat keskeinen osa Asumisen vuosi 2023 -kampanjaa. Asumisen vuoden koordinoinnin muiden työtehtävien ohella hoitaa markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Heidi Cavén.