21.2.2022

Varsinais-Suomen suosituin kulkumuoto on auto – liikenneympäristökyselyn tulokset julkaistu

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton loka-marraskuussa tehdyn liikennekyselyn tulokset on julkistettu. Loimaan seudulta kysely keräsi lähes 300 vastausta.

Loka-marraskuussa 2021 toteutetun kyselyn tuloksista ilmenee, että varsinaissuomalaisten liikkumistottumuksissa on eroja Turun ydinkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä, mutta joukkoliikenteen kehittämiselle on laajasti kysyntää koko Varsinais-Suomessa. Moni maakunnan asukas olisi kiinnostunut käyttämään myös lähijunayhteyksiä.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton toteuttamalla liikenneympäristökyselyllä selvitettiin yli 15-vuotiaiden varsinaissuomalaisten näkemyksiä liikennejärjestelmätyön tavoitteista ja erilaisista toimenpiteistä, esimerkiksi paikallisjunaliikenteen edistämisestä. Kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa.

Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista maakunnan kunnista, yhteensä yli 3000 kappaletta. Loimaan seudulta vastauksia oli lähes 300. Kysely toteutettiin syksyllä 2021 kolmatta kertaa ja se laajennettiin samalla Turun ydinkaupunkiseudulta koko Varsinais-Suomen alueen yli 15-vuotiaille asukkaille.  Jatkossa tavoitteena on toteuttaa kysely säännöllisesti maakunnan alueella.

Lisätietoja kyselyn tuloksista Valonian mediatiedotteesta ja tuloskoosteesta:

Mediatiedote, Tuloskooste