17.8.2021

Uuden kehittämisjohtajan terveiset loimaalaisille — Yhdessä kehittämään entistä vahvempaa Loimaata

Aloitin Loimaan kaupungin kehittämisjohtajan tehtävässä elokuun alussa. Tehtävään kuuluu kaavoitusta, yritys-, työllisyys- ja maaseutupalveluja sekä viestintää ja markkinointia. Lisäksi toimin monien muiden Loimaata eteenpäin vievien asioiden parissa. Tehtäväkenttä on laaja ja tittelin mukaisesti kehittäminen on vahvasti mukana kaikessa tekemisessä yhteistyössä kaupungin eri palvelualojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Kehittää voi monella tavalla mutta Loimaan kehittämisessä toivon korostuvan ainakin seuraavat kolme piirrettä:

Yhteistyö

Globaalissa ja verkostoituneessa maailmassa kukaan ei menesty yksin. Mitä suuremmat tavoitteet ovat, sitä laajempia ja monipuolisempia verkostoja tarvitaan. Loimaalla tavoitteet ovat korkealla, joten joukkueet niiden saavuttamiseksi pitää olla myös vahvat. Kaikkia kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä tarvitaan mukaan luomaan entistäkin parempaa tulevaisuutta. Lisäksi kumppaneita kannattaa kerätä yhteisten tavoitteiden taakse mahdollisimman laajasti niin naapurista kuin kansainvälisestikin.

Omista vahvuuksista ponnistaminen

Uudet saavutukset eivät synny tyhjästä. Olemassa olevat vahvuutemme kuten erinomainen saavutettavuus, palvelut sekä jo olemassa olevat yritykset luovat pohjan, jolle rakentaa uutta. Näistä vahvuuksista täytyy pitää huolta ja niitä entisestään vahvistaa.

Pitkäjänteisyys

Kokeneet aluekehittäjät ovat todenneet, että aluekehittäminen on maraton, ei sprintti. Merkittävien voittojen saavuttaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä.

Mahtavaa päästä kehittämään yhdessä entistä vahvempaa Loimaata pitkäjänteisesti!

Kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen
(viransijaisena lokakuun loppuun ja virassa marraskuun alusta alkaen)
Puh. 050 409 8794
S-posti: paavo.laaksonen@loimaa.fi

Toivottavasti pääsemme tapaamaan monen teidän kanssa mahdollisimman pian, ollaan yhteyksissä.