24.3.2020

Tiedote linja-autoliikenteestä

Linja-autoliikenteen vuoroja harvennetaan koronaviruksen vuoksi

Linja-autoliikennettä harvennetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella koronavirustilanteen vuoksi. Matkustajamäärät ovat vähentyneet olennaisesti ja siten kaikkia linja-autovuoroja ei pystytä ylläpitämään. Valtaosa sopimusliikenteestä toteutetaan ns. käyttöoikeussopimusmallilla, jossa liikenteenharjoittajan tulo muodostuu sekä asiakkaiden maksamista matkalipuista että ELY-keskuksen ja kuntien maksamista liikennöintikorvauksista. Lipputulon väheneminen on johtanut tilanteeseen, jossa liikennöinti normaalilla vuorotarjonnalla on yrittäjille taloudellisesti kestämätöntä.

Matkustajille pyritään takaamaan keskeisillä yhteysväleillä mahdollisuus käyttää linja-autoa pakollisiin työ- ja asiointimatkoihin. Alla näkyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sopimusliikenteen vuorojen tilanne. Tarkempia aikataulutietoja kannattaa hakea liikennöitsijöiden omilta www-sivuilta ja Matkahuollon aikatauluhausta.

Ely-keskuksen 1.4. päivitetty tiedote