20.4.2020

Pidä palvelut lähellä -kampanja

Käytetään paikallisia palveluja myös poikkeustilanteen aikana, maalaisjärki mukana ja vastuullisesti.

Loimaan kaupunki on osaltaan mukana Loimaan Kauppala -yhdistyksen toteuttamassa kampanjassa, jonka tarkoituksena on kannustaa, ohjeistaa ja rohkaista järkevään kuluttamiseen paikallisissa liikkeissä myös poikkeustilanteen aikana.

Elämä jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta ja myös sen jälkeen, joten liikkeiden ja palveluiden olemassa olosta sekä liikkeissä käymisestä halutaan muistuttaa. Erilaisia palveluja voidaan edelleen käyttää, kun toimitaan vastuullisesti erityistilanne huomioiden. Paikalliset palvelut ovat tärkeitä ja helpottavat arkea.

Kampanjalla halutaan myös kannustaa kuluttajia ja yrittäjiä yhteistyössä miettimään uusia palvelumuotoja poikkeustilanteessa.

Katso lisätietoja kampanjasta ja osallistumisesta, videot sekä blogi-kirjoitukset Kauppala-yhdistyksen nettisivuilta.

Seuraa kampanjaa myös Facebookissa facebook.com/loimaankauppala
ja Instagramissa #loimaankauppala -panosta paikalliseen

Kulutetaan järkevästi ja lähellä, niin pysyy palvelut paikallisena!